کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
خبرگزاری دانشجو
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۶۴ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۲۷ روز هوای پاک، ۲۲۵ روز هوای قابل قبول، ۷۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران ۲۳ روز هوای پاک ۲۵۰ روز هوای قابل قبول و ۵۸ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌های حساس داشت.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: کیفیت هوای تهران قابل قبول است

موضوعات مرتبط: اجتماعی تهران