ویروس کرونا؛ امارات ۵۰ هزار کیت‌ تشخیص به افغانستان کمک کرد

ویروس کرونا؛ امارات ۵۰ هزار کیت‌ تشخیص به افغانستان کمک کرد
بی بی سی فارسی
حق نشر عکس MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF AFGHANISTAN Image caption میدان هوایی/فرودگاه کابل

وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان می‌گوید قرار است امارات متحده عربی "به زودی" ۵۰ هزار کیت‌ تشخیص ویروس کرونا به افغانستان بفرستد.

وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارتخانه، امروز (سه‌‍شنبه، ۱۳ حوت/اسفند) به بی‌بی‌سی گفت ارزش این کیت‌ها بیش از ۳ میلیون دلار آمریکایی است و برای تشخیص ۵۰ هزار واقعه ویروس کرونا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آقای مایار گفت احتمالا این کیت‌ها تا فردا به افغانستان برسد.

  • ویروس کرونا؛ ازبکستان مرزش را با افغانستان بست
  • اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شد
کرونا در افغانستان

اولین مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در ۵ حوت/اسفند در هرات ثبت شد.

بعد از ثبت شدن این مورد مثبت بیماری، افغانستان در ابتدا دستور بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی را با ایران داد ولی بعدا مرزها را دوباره باز کرد.

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید تاکنون ۷۷ مورد مشکوک ابتلا به کرونا در این کشور برای آزمایش در کابل جمع آوری شده که ۵۲ مورد آن منفی و تنها یک مورد آن مثبت بوده است.

به اساس اطلاعات این وزارت، نتایج ۲۴ مورد مشکوک دیگر هنوز زیر کار است و تا ۲۴ ساعت بعد مشخص خواهد شد.

در حال حاضر امکانات تشخیص این ویروس در افغانستان، تنها در کابل میسر است.

موارد مشکوک و مثبت ویروس کرونا در افغانستان

سه مورد اولین بار یکشنبه، ۴ حوت/اسفند در هرات گزارش شد

ولایتموارد مشکوکموارد در حال آزمایشموارد مثبتموارد منفیهرات۵۹۲۴۱۳۴کابل۱۳۱۳لوگر۱۱هلمند۱۱بغلان۱۱غور۲۲مجموع۷۷۲۴۱۵۲منبع: وزارت بهداشت افغانستان

دولت افغانستان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تدابیر ویژه‌ای را روی دست گرفته و بودجه ۲۵ میلیون دلاری به این اقدامات اختصاص داده است.

براساس دستور رئیس جمهوری، وزارت مالیه/دارایی افغانستان ۱۵ میلیون دلار را برای پیشگیری از شیوع این ویروس به وزارت بهداشت داد و ۱۰ میلیون دلار دیگر را نیز به صورت ذخیره در نظر گرفته شد.

روز گذشته ازبکستان و پاکستان گذرگاه‌های مرزی‌شان را با افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بستند.

تاکنون در افغانستان یک مورد مثبت ویروس کرونا و در پاکستان چهار مورد مثبت این بیماری ثبت شده اما هیچ موردی از این ویروس در ازبکستان دیده نشده است.

افغانستان حق نشر عکس MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF AFGHANISTAN
Image caption میدان هوایی/فرودگاه کابل

وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان می‌گوید قرار است امارات متحده عربی "به زودی" ۵۰ هزار کیت‌ تشخیص ویروس کرونا به افغانستان بفرستد.

وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارتخانه، امروز (سه‌‍شنبه، ۱۳ حوت/اسفند) به بی‌بی‌سی گفت ارزش این کیت‌ها بیش از ۳ میلیون دلار آمریکایی است و برای تشخیص ۵۰ هزار واقعه ویروس کرونا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آقای مایار گفت احتمالا این کیت‌ها تا فردا به افغانستان برسد.

کرونا در افغانستان

اولین مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در ۵ حوت/اسفند در هرات ثبت شد.

بعد از ثبت شدن این مورد مثبت بیماری، افغانستان در ابتدا دستور بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی را با ایران داد ولی بعدا مرزها را دوباره باز کرد.

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید تاکنون ۷۷ مورد مشکوک ابتلا به کرونا در این کشور برای آزمایش در کابل جمع آوری شده که ۵۲ مورد آن منفی و تنها یک مورد آن مثبت بوده است.

به اساس اطلاعات این وزارت، نتایج ۲۴ مورد مشکوک دیگر هنوز زیر کار است و تا ۲۴ ساعت بعد مشخص خواهد شد.

در حال حاضر امکانات تشخیص این ویروس در افغانستان، تنها در کابل میسر است.

موارد مشکوک و مثبت ویروس کرونا در افغانستان

سه مورد اولین بار یکشنبه، ۴ حوت/اسفند در هرات گزارش شد

ولایتموارد مشکوکموارد در حال آزمایشموارد مثبتموارد منفی
هرات۵۹۲۴۱۳۴
کابل۱۳۱۳
لوگر۱۱
هلمند۱۱
بغلان۱۱
غور۲۲
مجموع۷۷۲۴۱۵۲
منبع: وزارت بهداشت افغانستان

دولت افغانستان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تدابیر ویژه‌ای را روی دست گرفته و بودجه ۲۵ میلیون دلاری به این اقدامات اختصاص داده است.

براساس دستور رئیس جمهوری، وزارت مالیه/دارایی افغانستان ۱۵ میلیون دلار را برای پیشگیری از شیوع این ویروس به وزارت بهداشت داد و ۱۰ میلیون دلار دیگر را نیز به صورت ذخیره در نظر گرفته شد.

روز گذشته ازبکستان و پاکستان گذرگاه‌های مرزی‌شان را با افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بستند.

تاکنون در افغانستان یک مورد مثبت ویروس کرونا و در پاکستان چهار مورد مثبت این بیماری ثبت شده اما هیچ موردی از این ویروس در ازبکستان دیده نشده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" /> افغانستان حق نشر عکس MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF AFGHANISTAN
Image caption میدان هوایی/فرودگاه کابل

وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان می‌گوید قرار است امارات متحده عربی "به زودی" ۵۰ هزار کیت‌ تشخیص ویروس کرونا به افغانستان بفرستد.

وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارتخانه، امروز (سه‌‍شنبه، ۱۳ حوت/اسفند) به بی‌بی‌سی گفت ارزش این کیت‌ها بیش از ۳ میلیون دلار آمریکایی است و برای تشخیص ۵۰ هزار واقعه ویروس کرونا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آقای مایار گفت احتمالا این کیت‌ها تا فردا به افغانستان برسد.

کرونا در افغانستان

اولین مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در ۵ حوت/اسفند در هرات ثبت شد.

بعد از ثبت شدن این مورد مثبت بیماری، افغانستان در ابتدا دستور بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی را با ایران داد ولی بعدا مرزها را دوباره باز کرد.

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید تاکنون ۷۷ مورد مشکوک ابتلا به کرونا در این کشور برای آزمایش در کابل جمع آوری شده که ۵۲ مورد آن منفی و تنها یک مورد آن مثبت بوده است.

به اساس اطلاعات این وزارت، نتایج ۲۴ مورد مشکوک دیگر هنوز زیر کار است و تا ۲۴ ساعت بعد مشخص خواهد شد.

در حال حاضر امکانات تشخیص این ویروس در افغانستان، تنها در کابل میسر است.

موارد مشکوک و مثبت ویروس کرونا در افغانستان

سه مورد اولین بار یکشنبه، ۴ حوت/اسفند در هرات گزارش شد

ولایتموارد مشکوکموارد در حال آزمایشموارد مثبتموارد منفی
هرات۵۹۲۴۱۳۴
کابل۱۳۱۳
لوگر۱۱
هلمند۱۱
بغلان۱۱
غور۲۲
مجموع۷۷۲۴۱۵۲
منبع: وزارت بهداشت افغانستان

دولت افغانستان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تدابیر ویژه‌ای را روی دست گرفته و بودجه ۲۵ میلیون دلاری به این اقدامات اختصاص داده است.

براساس دستور رئیس جمهوری، وزارت مالیه/دارایی افغانستان ۱۵ میلیون دلار را برای پیشگیری از شیوع این ویروس به وزارت بهداشت داد و ۱۰ میلیون دلار دیگر را نیز به صورت ذخیره در نظر گرفته شد.

روز گذشته ازبکستان و پاکستان گذرگاه‌های مرزی‌شان را با افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بستند.

تاکنون در افغانستان یک مورد مثبت ویروس کرونا و در پاکستان چهار مورد مثبت این بیماری ثبت شده اما هیچ موردی از این ویروس در ازبکستان دیده نشده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: احتمال افزایش موارد تشخیص کروناویروس در انگلیس