در بحبوحۀ کرونا در زندان‌های ایران سه نویسنده به زندان احضار شدند

تبلیغ بازرگانی

در ابلاغیه ای که دیروز سه شنبه بیستم اسفند ماه منتشر شده، شعبۀ یک اجرای احکام دادسرای "شهید مقدسی" سه عضو کانون نویسندگان ایران رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن را طی چهار روز آینده جهت اجرای احکام زندان به این شعبه فراخوانده است.

رضا خندان و بکتاش آبتین دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هر یک به شش سال زندان و کیوان باژن عضو هئیت دبیران سابق کانون نویسندگان به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این سه نویسنده را به خاطر انتشار نشریه و کتاب و رفتن بر سر مزار نویسندگان و هنرمندان به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به حبس های طویل المدت محکوم کرده است.

پیش از این صدها نویسندۀ ایرانی با امضا طوماری خواستار لغو این احکام شده و نگرانی خود را نسبت به تشدید برخوردهای امنیتی با نویسندگان و هنرمندان کشور اعلام کرده بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

برایگان دانلود کنید

منبع خبر: آر اف آی

اخبار مرتبط: در بحبوحۀ کرونا در زندان‌های ایران سه نویسنده به زندان احضار شدند