بیمارستان های کرمانشاه گندزدایی شدند

بيمارستان هاى كرمانشاه گندزدايى شدند
خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزارى دانشجو، ستاد دانشجویى مقابله با کروناى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه با همکارى اعضای تیم گندزدایی گروه جهادی رهپویان انتظار روز گذشته، ۲۷ اسفندماه به منظور مقابله با کرونا ویروس، اقدام به گندزدایى بیمارستان هاى این استان کردند.

این تیم دانشجویى، روز گذشته عملیات گندزدایی بیمارستان‌های امام خمینی (ره) (برای بار سوم) و فارابی (برای بار ششم) و گلستان (برای بار چهارم) را انجام داده است.

گفتنى است، این عملیات تا ریشه کنى ویروس کرونا در استان کرمانشاه همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: بيمارستان هاى كرمانشاه گندزدايى شدند