آیا ویروس کرونا می تواند باعث ایجاد تشنج در افراد مبتلا شود؟

مقدمه:

عفونت های ویروسی می‌توانند باعث ایجاد تشنج یا تحریک آن در افراد مختلف خصوصا افراد مستعد یا مبتلا به صرع شوند. در کودکان نیز وجود تب‌ به هر علتی (مانند عفونت های‌ ویروسی) می تواند باعث ایجاد تشنج یا ‌تحریک‌ آن شود. با توجه به نقش تحریک کنندگی ویروس ها در ایجاد تشنج، حال پرسش این است که آیا ویروس کرونا می تواند باعث ایجاد تشنج در افراد مبتلا شود؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال:

شواهد موجود نشان می دهد تب و سرفه، شایع ترین علائم در بیماران مبتلا به کرونا است و تشنج جزء علائم بالینی این بیماران نیست. در حال حاضر، اطلاعاتی که نشان دهد ویروس کرونا می‌تواند به طور اختصاصی باعث ایجاد تشنج یا تحریک آن در افراد مستعد مانند بیماران مبتلا به صرع شود، وجود ندارد. با این حال برخی از مبتلایان به صرع می گویند که هنگام ناخوشی و بیماری، بیشتر دچار تشنج می شوند. بنابراین براساس شواهد موجود، می توان گفت تشنج یک علامت بالینی شایع یا اختصاصی در افراد مبتلا به ویروس کرونا نیست.

نتیجه گیری:

در حال حاضر اطلاعاتی که نشان دهد ویروس کرونا می‌تواند به طور اختصاصی باعث ایجاد تشنج یا تحریک آن در افراد مستعد مانند افراد مبتلا به صرع شود؛ وجود ندارد، و تشنج جزو علائم بالینی شایع و اختصاصی این ویروس نیست. افراد مستعد تشنج مانند بیماران مبتلا به صرع باید داروهای خود را به طور منظم مصرف نمایند و اقدامات محافظتی و پیشگیرانه در برابر این ویروس را انجام دهند و در صورت وجود علائمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس پس از ثبت در سامانه سلامت، به مراکز درمانی مراجعه کنند.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: آیا ویروس کرونا می تواند باعث ایجاد تشنج در افراد مبتلا شود؟