دانشگاه رامین خوزستان فاقد خوابگاه متاهلی است

دانشگاه رامین خوزستان فاقد خوابگاه متاهلی است
خبرگزاری دانشجو

کوچک‌زاده، معاون دانشجویی دانشگاه رامین خوزستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص ظرفیت اسکان خوابگاه‌های دانشجویی گفت: خوابگاه‌های دانشگاه رامین از ظرفیت کافی برای اسکان دانشجویان برخوردارند و از این رو نیاز به ایجاد و راه اندازی خوابگاه جدیدی در سال ۹۹ در دانشگاه نداریم.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: دانشگاه رامین خوزستان فاقد خوابگاه متاهلی است