دیوار سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی احداث شد + عکس

دیوار سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی احداث شد + عکس
خبرگزاری دانشجو

فرزاد مندنی، مسئول شهرداری دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه در ایام درختکاری پروژه دیوار سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه به انجام رسید، گفت: دیوار سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه به طول حدود ۲ کیلومتر و مساحت ۲۴۰۰۰ متر مربع است که در اراضی حاشیه بزرگراه امام خمینی (ره) از سوی بخش شهرداری دانشگاه و با حمایت¬های اعلمی آل‌آقا، رئیس دانشگاه و نیاپرست، معاون اداری و مالی دانشگاه و بهشتی آل آقا، رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی احداث شده است.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: دیوار سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی احداث شد + عکس