غسل و تدفین اموات کرونایی در بهشت زهرا (س) تهران

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: غسل و تدفین اموات کرونایی در بهشت زهرا (س) تهران

موضوعات مرتبط: بهشت زهرا تهران تدفین