نامه مشترک آقایان ۲۵ و تفتازانی، شکنجه گران جمهوری اسلامی خطاب به تهرانی، شکنجه گر ساواک: تو آبروی ما را بردی!؛ ف. م. سخن - Gooya News

نامه مشترک آقایان ۲۵ و تفتازانی، شکنجه گران جمهوری اسلامی خطاب به تهرانی، شکنجه گر ساواک: تو آبروی ما را بردی!؛ ف. م. سخن - Gooya News
گویا

این نامه، خطاب به روح پلید تهرانی، شکنجه گر ساواک نوشته شده است...

نویسندگان این نامه، آقای ۲۵ و آقای تفتازانی، در پی اعاده ی حیثیت شکنجه گران حکومت اسلامی، این نامه را خطاب به هم رشته ایِ خود نوشته اند...

باشد که دیگر شکنجه گران از این نامه بهره ها گیرند و آن را عبرت خود سازند...

این یک نامه تخصصی ست و حاوی مطالب بالای ۱۸ سال می باشد...

*****

اخیرا خاطرات گذشته ی آقای تهرانی، شکنجه گر ساواک، در رسانه های ایرانی منتشر شده است.

این خاطرات حاوی نکاتی ست که توهین به صنف شکنجه گران به طور عام، و به صنف شکنجه گران و «کارشناسان» جمهوری مقدس اسلامی به طور خاص به شمار می آید، و ما نویسندگان این نامه، -آقای ۲۵، کارشناس سابق پرونده ی فرهاد بهبهانی، و دستیار «حاج آقا»، که وصف عملکرد من در کتاب «داستان یک اعتراف» نامبرده آمده، و آقای تفتازانی، کارشناس سابق پرونده ی فهیمه دری نو گورانی، همسر شهید سعید امامی، که شیوه ی عملکرد من در ویدئوهای معروف به «شکنجه همسر سعید امامی» قابل مشاهده است-، جهت اعاده ی حیثیت از خود و همکاران خدوم خود، این نامه را می نویسیم.

اول این که یک شکنجه گر خوب، هرگز از کرده ی خود اظهار پشیمانی نمی کند.

فرقی نمی کند که شما شکنجه گر رژیم پینوشه باشید، یا فرد قطعه قطعه کننده ی قاشقچی در سفارت عربستان.

ما دارای اصول و پروتکل هایی هستیم که خروج از آن ها، مانند ارتداد در اسلام است، و صنف شکنجه گر را از چشم مردم می اندازد.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: ۸ نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای از درگذشت علی عجمی، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر ایرانی، ابراز تاثر کردند