نقشه؛ تازه‌ترین آمار مربوط به شیوع کرونا در ۳۴ ولایت افغانستان

نقشه؛ تازه‌ترین آمار مربوط به شیوع کرونا در ۳۴ ولایت افغانستان
بی بی سی فارسی

تازه‌ترین آمار مربوط به شیوع ویروس کرونا و مرگ در اثر ابتلا بیماری کوید ۱۹ را در ۳۴ ولایت افغانستان ببینید. برای دیدن آمارهای هر ولایت روی نام آن کلیک کنید.

این نقشه روزانه براساس آماری که وزارت صحت/بهداشت افغانستان اعلام می‌کند به روز می‌شود.

  • برای خواندن مطالب بیشتر درباره شیوع ویروس کرونا کلیک کنید

ببخشید، مرورگر شما نمی تواند این نقشه را نمایش دهد

شیوع ویروس کرونا در افغانستان در اواخر ماه فبروری/فوریه با شناسایی اولین فرد مبتلا در هرات آغاز شد. وزارت صحت/بهداشت افغانستان گفت این فرد از ایران بازگشته بود و با دیده شدن علایم کرونا آزمایش داد که نتیجه مثبت بود.

در پی آن مرز میان افغانستان و ایران موقتا مسدود شد ولی هزاران نفر در آن سوی مرز تجمع کردند که مسدود ماندن مرز را ناممکن می‌کرد. دولت افغانستان مرز را باز کرد و در هفته‌‌های پس از آن ده‌‌ها هزار نفر از ایران به افغانستان بازگشتند.

هرات در همسایگی ایران در غرب افغانستان در ماه مارچ/مارس با بیشتر تعداد مبتلایان کانون ویروس کرونا در این کشور بود اما در اواسط ماه آوریل بیشترین تعداد مبتلایان در کابل، پایتخت شناسایی شدند.

در ظرف چند هفته ویروس کرونا به تمام ولایت‌های افغانستان رسید. ابتلای ۲۰ کارمند ریاست جمهوری افغانستان و ده‌ها کارمند بهداشتی به کرونا خبرساز شد. همچنین شماری از خبرنگاران و چهره‌های مطرح نیز از ابتلا شدن به این ویروس خبر دادند.

وزیر صحت عامه/بهداشت افغانستان نیز به کرونا مبتلا شد و سپس بهبود یافت. بیشتر مبتلایان در افغانستان جوانان و مردان هستند. افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا بودجه ویژه‌ای اختصاص داده است اما متکی به کمک‌های کشورهای دیگر و سازمان بهداشت جهانی است.

ظرفیت آزمایش روزانه در این کشور پایین و محدود به چند ولایت است. محدودیت‌‌های وضع شده در شماری از شهرها از سوی بسیاری جدی گرفته نمی‌شود و این سبب شده است هر روز شمار بیشتری مبتلایان افزوده شود.

آمارهای شیوع کرونا در افغانستان

تازه‌ترین آمار مربوط به شیوع ویروس کرونا و مرگ در اثر ابتلا بیماری کوید ۱۹ را در ۳۴ ولایت افغانستان ببینید. برای دیدن آمارهای هر ولایت روی نام آن کلیک کنید.

این نقشه روزانه براساس آماری که وزارت صحت/بهداشت افغانستان اعلام می‌کند به روز می‌شود.


ببخشید، مرورگر شما نمی تواند این نقشه را نمایش دهد

شیوع ویروس کرونا در افغانستان در اواخر ماه فبروری/فوریه با شناسایی اولین فرد مبتلا در هرات آغاز شد. وزارت صحت/بهداشت افغانستان گفت این فرد از ایران بازگشته بود و با دیده شدن علایم کرونا آزمایش داد که نتیجه مثبت بود.

در پی آن مرز میان افغانستان و ایران موقتا مسدود شد ولی هزاران نفر در آن سوی مرز تجمع کردند که مسدود ماندن مرز را ناممکن می‌کرد. دولت افغانستان مرز را باز کرد و در هفته‌‌های پس از آن ده‌‌ها هزار نفر از ایران به افغانستان بازگشتند.

هرات در همسایگی ایران در غرب افغانستان در ماه مارچ/مارس با بیشتر تعداد مبتلایان کانون ویروس کرونا در این کشور بود اما در اواسط ماه آوریل بیشترین تعداد مبتلایان در کابل، پایتخت شناسایی شدند.

در ظرف چند هفته ویروس کرونا به تمام ولایت‌های افغانستان رسید. ابتلای ۲۰ کارمند ریاست جمهوری افغانستان و ده‌ها کارمند بهداشتی به کرونا خبرساز شد. همچنین شماری از خبرنگاران و چهره‌های مطرح نیز از ابتلا شدن به این ویروس خبر دادند.

وزیر صحت عامه/بهداشت افغانستان نیز به کرونا مبتلا شد و سپس بهبود یافت. بیشتر مبتلایان در افغانستان جوانان و مردان هستند. افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا بودجه ویژه‌ای اختصاص داده است اما متکی به کمک‌های کشورهای دیگر و سازمان بهداشت جهانی است.

ظرفیت آزمایش روزانه در این کشور پایین و محدود به چند ولایت است. محدودیت‌‌های وضع شده در شماری از شهرها از سوی بسیاری جدی گرفته نمی‌شود و این سبب شده است هر روز شمار بیشتری مبتلایان افزوده شود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" /> آمارهای شیوع کرونا در افغانستان

تازه‌ترین آمار مربوط به شیوع ویروس کرونا و مرگ در اثر ابتلا بیماری کوید ۱۹ را در ۳۴ ولایت افغانستان ببینید. برای دیدن آمارهای هر ولایت روی نام آن کلیک کنید.

این نقشه روزانه براساس آماری که وزارت صحت/بهداشت افغانستان اعلام می‌کند به روز می‌شود.


ببخشید، مرورگر شما نمی تواند این نقشه را نمایش دهد

شیوع ویروس کرونا در افغانستان در اواخر ماه فبروری/فوریه با شناسایی اولین فرد مبتلا در هرات آغاز شد. وزارت صحت/بهداشت افغانستان گفت این فرد از ایران بازگشته بود و با دیده شدن علایم کرونا آزمایش داد که نتیجه مثبت بود.

در پی آن مرز میان افغانستان و ایران موقتا مسدود شد ولی هزاران نفر در آن سوی مرز تجمع کردند که مسدود ماندن مرز را ناممکن می‌کرد. دولت افغانستان مرز را باز کرد و در هفته‌‌های پس از آن ده‌‌ها هزار نفر از ایران به افغانستان بازگشتند.

هرات در همسایگی ایران در غرب افغانستان در ماه مارچ/مارس با بیشتر تعداد مبتلایان کانون ویروس کرونا در این کشور بود اما در اواسط ماه آوریل بیشترین تعداد مبتلایان در کابل، پایتخت شناسایی شدند.

در ظرف چند هفته ویروس کرونا به تمام ولایت‌های افغانستان رسید. ابتلای ۲۰ کارمند ریاست جمهوری افغانستان و ده‌ها کارمند بهداشتی به کرونا خبرساز شد. همچنین شماری از خبرنگاران و چهره‌های مطرح نیز از ابتلا شدن به این ویروس خبر دادند.

وزیر صحت عامه/بهداشت افغانستان نیز به کرونا مبتلا شد و سپس بهبود یافت. بیشتر مبتلایان در افغانستان جوانان و مردان هستند. افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا بودجه ویژه‌ای اختصاص داده است اما متکی به کمک‌های کشورهای دیگر و سازمان بهداشت جهانی است.

ظرفیت آزمایش روزانه در این کشور پایین و محدود به چند ولایت است. محدودیت‌‌های وضع شده در شماری از شهرها از سوی بسیاری جدی گرفته نمی‌شود و این سبب شده است هر روز شمار بیشتری مبتلایان افزوده شود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: بازگشت محدودیت ها به لرستان به دنبال حاد شدن شیوع کرونا در پنج شهر