قاضی زاده هاشمی و نیکزاد نواب رییس مجلس شدند

قاضی زاده هاشمی و نیکزاد نواب رییس مجلس شدند
خبرگزاری جمهوری اسلامی

منتخبان مجلس شورای اسلامی امیر حسین قاضی زاده هاشمی را با  ۲۰۸ رای و علی نیکزاد را با  ۱۹۶ رای به عنوان نواب اول و دوم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: قاضی زاده هاشمی و نیکزاد نواب رییس مجلس شدند