کارگاه مجازی مهارت‌های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا برگزار می‌شود

کارگاه مجازی مهارت‌های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا برگزار می‌شود
خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کارگاه مجازی با عنوان «مهارت‌های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا» در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

این کارگاه را انجمن علمی دانشجویی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند و در آن محمد زره ساز، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در آن به ارائه مطالب می‌پردازد.

این کارگاه مجازی از طریق سامانه LMS و در پنج شنبه، ۵ تیر برگزار می‌شود و به شرکت کنندگان آن، گواهی حضور در کارگاه صادر می‌شود.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: کارگاه مجازی مهارت‌های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا برگزار می‌شود