آخر عاقبت حرف زیادی زدن و نظر دادن نزد یک آیت اللهِ خیلی عظما! - Gooya News

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: روایت استاد شهریار از رفاقتش با صادق هدایت: با میل شدیدش به خودکشی نزدیک بود کار دست من و نیما بدهد - Gooya News

موضوعات مرتبط: خیلی دادن