جزییات برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

جزییات برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
باشگاه خبرنگاران
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از جزییات و زمان برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی خبر داد.

سعید هاشمی نظری رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: آزمون پایان دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی به دو صورت کتبی و عملی برگزار می‌شود. آزمون پایانی دوره ماهیت رقابتی ندارد و نمره منفی نیز برای آن لحاظ نمی‌شود.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: شرط شرکت در آزمون اعم از کتبی و عملی اتمام بخشهای آموزشی با تایید دانشگاه مربوطه است.

هاشمی نظری اظهار کرد: تعداد سؤوالات آزمون کتبی ۱۲۰ سئوال است که به صورت الکترونیک در روز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹ در مرکز سنجش آموزش پزشکی در تهران برگزار می‌شود. سؤوالات آزمون کتبی جنبه پاراکلینیکی دارد.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی شرط شرکت در آزمون عملی، قبولی داوطلب در آزمون کتبی است. تاریخ و دانشگاه محل آزمون در اطلاعیه های بعدی اعلام می‌شود.

هاشمی نظری گفت: حدنصاب قبولی برای هر یک از آزمونهای کتبی و عملی ۶۳ درصد نمره تراز شده هر آزمون است. هر داوطلب حداکثر ۳ بار می‌تواند در هر یک از آزمونهای کتبی و عملی شرکت کند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی بیان کرد:  محتوای آزمون شامل همه بخش‌های آموزشی مندرج در برنامه آموزشی دوره تکمیلی (تمام مواد درسی دوره) است. مواد امتحانی و تعداد سئوالات آزمون کتبی و همچنین درصد یا ضریب تاثیر هر یک از مواد امتحانی در آزمون عملی بر اساس اهمیت و طول دوره خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: جزییات برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی