تخریب ویلاهای غیرمجاز در کوهرنگ

تخریب ویلاهای غیرمجاز در کوهرنگ
خبرگزاری مهر
دریافت 24 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: تخریب ویلاهای غیرمجاز در کوهرنگ

موضوعات مرتبط: غیرمجاز کوهرنگ تخریب