محل دپوی پسماندهای شهر قائمیه پاکسازی شد

محل دپوی پسماندهای شهر قائمیه پاکسازی شد
خبرگزاری مهر
دریافت 17 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: محل دپوی پسماندهای شهر قائمیه پاکسازی شد

موضوعات مرتبط: پاکسازی قائمیه