رویترز: دستکم ۱۰ نفر در انفجار بیروت کشته شدند

رویترز: دستکم ۱۰ نفر در انفجار بیروت کشته شدند
خبرگزاری جمهوری اسلامی

بنا به گزارش ایرنا، در همین حال بیمارستان های لبنان از مردم درخواست کردند که برای اهدای خون به مراکز بیمارستانی مراجعه کنند.
مدیرکل گمرک لبنان اعلام کرد: ماده نیترات باعث وقوع انفجار در بندر بیروت شده است و سیلوهای غله کاملاً در این انفجار تخریب شدند.
از سوی دیگر، شبکه الجزیره قطر به نقل از «مروان عبود» استاندار بیروت گزارش داد: حجم خسارت های این انفجار بسیار زیاد است.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: رویترز: دستکم ۱۰ نفر در انفجار بیروت کشته شدند