هدف اصلی از دعا ، انس با پروردگار و ترقی روح است

هدف اصلی از دعا ، انس با پروردگار و ترقی روح است
خبرگزاری مهر
دریافت 13 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: هدف اصلی از دعا ، انس با پروردگار و ترقی روح است

موضوعات مرتبط: پروردگار هدف اصلی ترقی