برای غلام پیروانی دعا کنیم

برای غلام پیروانی دعا کنیم
خبر آنلاین

پس از عمل جراحی داخلی پیروانی در یکی از بیمارستان های شیراز کلیه های او از کار افتاده و فعلا با دستگاه تنفس می کند.

سید محمد هادی آیت اللهی از دوستان نزدیک پیروانی در گفت و گو با خبرنیوز این خبر را تایید کرد.

1717

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: برای غلام پیروانی دعا کنیم