پاسخ شیرین عبادی به اتهام حمایت وی از تحریم اقتصادی ایران - Gooya News

پاسخ شیرین عبادی به اتهام حمایت وی از تحریم اقتصادی ایران - Gooya News
گویا

اخیرا در برخی از رسانه ها با تشبیه من به «آن سان سوچی » من را از عاملان فقر مردم‌ معرفی کرده و گفته اند که موافق تحریم هستم. من از ابتدای تحریم ظالمانه ایران‌تا امروز در بسیاری مقالات و مصاحبه ها صراحتا اعلام کرده ام که با تحریم اقتصادی ایران مخالفم. زیرا ضمن گسترش فقر باعث سوءاستفاده صاحبان قدرت‌‌سیاسی نیز شده و آنان با استفاده از موقعیت بدست آمده به پول های کلان‌ بیشماری دست یافته اند. نتیجه آن هم فاصله عظیم‌ طبقاتی ا ست که در سال های اخیر بیش از پیش نمایان شده است.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: پاسخ شیرین عبادی به اتهام حمایت وی از تحریم اقتصادی ایران - Gooya News