مشارکت با دانش بنیان ها برای تولید حرفه ای محتوای آموزش پزشکی

مشارکت با دانش بنیان ها برای تولید حرفه ای محتوای آموزش پزشکی
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر جلیل کوهپایه زاده در نشست بررسی عملکرد ۶ ماهه و چالش های پیش روی دانشکده ها، گفت: دانشکده ها با استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی و تولید حرفه ای محتوای آموزشی، از فرصت شیوع کرونا، برای ایجاد انقلاب در شیوه های آموزشی استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به سختی ها و تجربیات ارزشمند آموزشی در ایام شیوع کرونا افزود: در شرایط فعلی، باز اندیشی در نوع نگاه و شیوه های آموزشی ضروری است.

کوهپایه زاده از فراهم کردن امکانات و عقد قرارداد با یک شرکت دانش بنیان، برای تولید حرفه ای محتوای آموزشی خبر داد و خواستار استفاده از تجربیات آموزش مجازی در ماه های اخیر و همکاری با این گونه شرکت ها، برای توسعه کمی و کیفی آموزش و تولید محصولات آموزشی با کیفیت، با قابلیت استفاده تجاری شد.

در ادامه، روسای دانشکده ها به بیان خلاصه ای از عملکرد ۶ ماهه و تشریح چالشهای پیش رو پرداختند که مشکلات نرم افزاری و برخی کمبودهای زیرساختی و تجهیزاتی در آموزش مجازی و تولید محتوای آموزشی برای دروس نظری، آزمایشگاهی و بالینی، کندی مقطعی سرعت اینترنت و مشکلات اجرایی دورکاری کارکنان و اساتید، از اهم آن ها بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونین دانشگاه و سرپرست مدیریت آمار و اطلاعات هم، ضمن ارائه راه کارهایی؛ برای رفع چالش ها و حل مشکلات قول مساعد دادند.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: مشارکت با دانش بنیان ها برای تولید حرفه ای محتوای آموزش پزشکی