چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی بررسی می شوند

چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی بررسی می شوند
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به همه گیری ویریوس کرونا و در راستای توسعه آموزش مجازی، دانشگاه علوم پزشکی اراک وبینار کشوری چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی را برگزار می کند. این برنامه ویژه اعضای هیات علمی است و ۱۲ آبان ۹۹ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

موضوعاتی از جمله «ویژگی های آموزش مجازی»، «حرفه مندی و خصایص اخلاقی اساتید و مدرسان»، «آموزش مجازی و مالکیت معنوی»، «آموزش مجازی و عدالت آموزشی»، «آموزش مجازی، چالش های موجود در فرایند ارزیابی و ارزشیابی مدرسین و فراگیران» در این وبینار مطرح می شود.

همچنین موضوعاتی از جمله «آموزش مجازی و سلوک دانشجویی در عرصه یادگیری و ارزیابی» و «آموزش مجازی و حریم خصوصی» از سوی اساتید مورد بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی اراک، شهید بهشتی، قم، تبریز و ایران مشارکت دارند.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی بررسی می شوند