ببینید | عصبانی شدن ترامپ و لحظه ترک برنامه مشهور «60 دقیقه»

ببینید | عصبانی شدن ترامپ و لحظه ترک برنامه مشهور «60 دقیقه»
خبر آنلاین
دریافت 8 MB

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: ببینید | عصبانی شدن ترامپ و لحظه ترک برنامه مشهور «60 دقیقه»

موضوعات مرتبط: دقیقه ترامپ مشهور لحظه