رضاخان: حکم می‌کنم، بخش پانزدهم: به زانو درآوردن شیخ خزعل و شکست خان‌های بختیاری، آرمان مستوفی - Gooya News

• به مناسبت صدمین سالگرد کودتای ۱۲۹۹

مخالفان رضا پهلوی، بر پایه گزارشی از خبرگزاری رویتر، در تهران سروصدا به راه انداختند و پهلوی را به خیانت و وطن‌فروشی متهم کردند؛ چون گویا او با وساطت سفیر انگلیس به بوشهر می‌رود تا با شیخ خزعل ملاقات کند. این شایعه طوری گسترش پیدا کرد که مجلس دولت را احضار کرد و در مورد هدف سفر نخست‌وزیر به جنوب توضیح خواست و در مورد هر نوع سازش با شیخ خزعل به دولت هشدار داد. آنها از گفتگوی روز قبل پهلوی با کنسول انگلیس در شیراز اطلاع نداشتند. رضا پهلوی به دولت دستور داد این شایعات را تکذیب کند و به مجلس اطمینان دهد که هدف او سرکوبی خزعل و برقراری حاکمیت کامل دولت بر خوزستان است و به چیزی کمتر از این رضایت نخواهد داد.

اما این شایعات چندان هم بی‌اساس نبود. بر پایه اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان که از طبقه‌بندی خارج شده، «... اوایل نوامبر ۱۹٢۴[اواسط آبان ۱۳۰۳] شیخ بی‌شک بر اثر عدم تأئید یاغی‌گری‌اش از سوی دولت بریتانیا و نیز تردید درباره اندازه پشتیبانی که از سوی بختیاری‌ها و سایر متحدانش انتظار داشت، تصمیم گرفت به رضاخان تسلیم شود. او اعلام آمادگی کرد که در بوشهر به دیدار رضاخان برود به شرط اینکه ملاقات تحت ریاست سر پرسی لورن برگزار شود و سر پرسی لورن امنیتش را تضمین کند.» اما چون این خبر نشت کرده و انتشارش دستمایه مخالفان پهلوی برای حمله به او قرار گرفته بود، رضا پهلوی برنامه ملاقات را لغو و خبر را تکذیب کرد.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: رضاخان: حکم می‌کنم، بخش پانزدهم: به زانو درآوردن شیخ خزعل و شکست خان‌های بختیاری، آرمان مستوفی - Gooya News