آبرسانی توسط گروه جهادی به روستای محروم در سیستان بلوچستان

آبرسانی توسط گروه جهادی به روستای محروم در سیستان بلوچستان
خبرگزاری مهر
دریافت 6 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: آبرسانی توسط گروه جهادی به روستای محروم در سیستان بلوچستان