اسناد مهم وزارت اطلاعات از ارتباط مستقیم گروهک تروریستی «حرکة النضال» با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی

اسناد مهم وزارت اطلاعات از ارتباط مستقیم گروهک تروریستی «حرکة النضال» با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی
خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تصاویر زیر شامل اصل و ترجمه اسناد منتشر شده توسط وزارت اطلاعات از  مکاتبات سری گروهک تروریستی حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی است:

27215

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: مکاتبات سری گروهک تروریستی حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان +اسناد