دو عکس به فاصله ۱۰۰ سال از یک نقطه در یخچال‌های قطب شمال

دو عکس به فاصله ۱۰۰ سال از یک نقطه در یخچال‌های قطب شمال

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: دو عکس به فاصله ۱۰۰ سال از یک نقطه در یخچال‌های قطب شمال

موضوعات مرتبط: قطب شمال یخچال فاصله نقطه