پازل کابینه بایدن در حال تکمیل شدن؛ اتخاذ سیاست جدید یا تکرار دولت اوباما

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: پازل کابینه بایدن در حال تکمیل شدن؛ اتخاذ سیاست جدید یا تکرار دولت اوباما