خورشید گرفتگی در شیلی و آرژانتین

خورشید گرفتگی در شیلی و آرژانتین
تابناک

پدیده خورشیدگرفتگی وقتی رخ می‌دهد که ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد. خورشیدگرفتگی در آرژانتین و کشور شیلی رخ داده است. خورشیدگرفتگی کامل در شهر‌های آرژانتین و شیلی صد‌ها نفر از مردم را به خیابان‌ها کشاند تا شاهد این رویداد طبیعی باشند.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: خورشید گرفتگی در شیلی و آرژانتین