بازداشت سیزده نفر از پانزده فرد مظنون در ارتباط با ربوده شدن حبیب اسیود در ترکیه و آزادی مشروط دو نفر

گزارشها به نقل از منابع امنیتی ترکیه حاکی است، سیزده نفر از پانزده فرد مظنون در ارتباط با ربوده شدن یک فعال سیاسی ایرانی شهروند سوئد

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: بازداشت سیزده نفر از پانزده فرد مظنون در ارتباط با ربوده شدن حبیب اسیود در ترکیه و آزادی مشروط دو نفر