آیین نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی تدوین شد

آیین نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی تدوین شد
خبرگزاری مهر

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات نامه اخیر خود به روسای دانشگاه ها درباره همکاری با روسای دانشگاههای استان در راستای ساماندهی آموزش عالی گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تمرکز زدایی در بخش‌هایی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه آموزش‌عالی و مشارکت دادن دانشگاه‌های هر استان و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت استانی، آیین نامه‌ای تحت عنوان «مدیریت استانی موسسات آموزش عالی» تدوین کرده است.

وی ادامه داد: در این آیین نامه اختیار تصمیم‌گیری در موارد متعددی از امور مرتبط به شورای استانی متشکل از مدیران موسسات آموزش‌عالی مستقر در استان، داده شده است.

وزیر علوم ادامه داد: در این راستا یکی از دانشگاههای استان به انتخاب وزارت علوم به عنوان «دانشگاه مُعین» مسئولیت هماهنگی و انجام امور دبیرخانه‌ای مدیریت استانی را به عهده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: واگذاری اختیار تصمیم‌گیری، پیشنهاد طرح‌های کارشناسی شده بخصوص در موارد خاص استانی، با توجه به ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای هر استان، می‌تواند بهره‌گیری از توان کارشناسی و علمی آموزش عالی را در تحقق اهداف و برنامه‌ها، موثرتر محقق کنند.

به گزارش مهر نامه منصور غلامی وزیر علوم به روسای دانشگاه ها به شرح زیر است :

منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته، درخصوص تعیین دانشگاه‌های معین در استان‌ها تاکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، تمرکز زدایی، شبکه‌سازی علمی و هم‌افزایی مؤسسات آموزش عالی و نیز مشارکت هرچه بیشتر مؤسسات در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های آموزش عالی در استان‌ها است.

وزیر علوم در این نامه با اشاره به اینکه تعیین دانشگاه‌های معین در اجرای مصوّبۀ شمارۀ ۹۵/۷۴۱۸/ دش مورخ ۲۷/‌۰۴/‌۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوّبۀ جلسۀ شمارۀ ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشوراست، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، با تعیین یکی از روسای دانشگاه‌های استان به عنوان نماینده وزارت علوم در استان ذیربط، انجام مواردی همچون تسهیل روابط میان بخش‌های مختلف آموزش عالی، متناسب‌سازی و متوازن کردن توسعۀ مؤسسات، کاهش بوروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیّات میان ساختارهای آموزش عالی مدنظر است.

غلامی خطاب به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور تصریح کرد: مقتضی است در اجرای اسناد و مصوّبات قانونی فوق‌الذکر، همکاری لازم با رئیس دانشگاه معین و نماینده وزارت در استان صورت پذیرد.

وزیر علوم در بخش دیگری از این نامه متذکر شد: بدیهی است هویّت مستقل مؤسسات آموزش عالی استان‌ها، هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیّزۀ آن‌ها کمافی‌السابق در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به قوّت خود باقی است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: آیین نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی تدوین شد