زمان انتظار خانه دار شدن خانوار‌های ایرانی به ۲۲ سال رسید  

قدرت خرید مسکن برای هر خانواده ایرانی بر اساس رشد اقتصادی، میزان درآمد و قیمت مسکن ارزیابی می‌شود. با توجه به این شاخص‌ها در سال ۹۸ زمان دسترسی هر خانوار شهری به مسکن به بیش از ۲۲ سال رسیده است.  

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: زمان انتظار خانه دار شدن خانوار‌های ایرانی به ۲۲ سال رسید