برگزاری دوره دانش‌افزایی استادان با موضوع «تاریخ تمدن و تمدن‌سازی در عصر جدید»

برگزاری دوره دانش‌افزایی استادان با موضوع «تاریخ تمدن و تمدن‌سازی در عصر جدید»
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایران دوره دانش افزایی استادان با موضوع «تاریخ تمدن و تمدن‌سازی در عصر جدید» با حضور محمد صادق کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

کوشکی در این دوره که با توجه به اهمیت موضوع تمدن سازی و لزوم تبیین ابعاد گوناگون آن در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های جامعه تمدن‌ساز از جمله لزوم شناخت جامعه از خود به عنوان هویت واحد، شناخت نیاز‌ها و امکانات بومی و نیز تلاش برای برطرف کردن نیاز‌ها و خواسته‌ها از طریق امکانات بومی و داشته‌ها به نقش دانشمندان و نخبگان برای تشخیص علل ضعف و تلاش برای برطرف کردن آن‌ها در جوامع تمدن ساز تاکید کرد.

بررسی و تبیین ویژگی‌ها و دستاورد‌های دوران صفویه بعنوان آخرین دوره تمدنی در ایران و بروز و ظهور استعداد‌های فکری و مبانی فلسفی و ذوق هنری و معماری و ... نیز تحلیل وضعیت جامعه ایران در یکصد سال اخیر و همچنین وضعیت فعلی جامعه ایران از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سقوط تمدنی جامعه ایرانی از اواخر دوران صفویه به بعد معلول از خود بیگانگی جامعه و عدم درک هویت فردی و اجتماعی بوده که توسط عوامل درونی و بیرونی القا شده است.

در این دوره تاکید شد که تلاش نخبگان فکری و علمی جامعه برای درک و شناخت گذشته و حال خود و تسری آن به بدنه جامعه برای به حرکت درآوردن و جوشش استعداد‌های درونی افراد و گروه‌های دغدغه مند- که نیاز‌ها و مسائل جامعه را بر نیاز‌های شخص خود اولویت و ترجیح می‌دهد- می‌تواند در بازسازی هویت و تمدن سازی در عصر جدید کمک کند.

در این دوره با ذکر نمونه‌های فراوان، مولفه‌های قدرت یک جامعه برای تمدن‌سازی که بایستی بصورت متوازن و همسان رشد کنند مورد بحث واقع شد که درباره هرکدام از این مولفه‌ها از جمله توجه به کارآمدی نیروی انسانی، تولید علم، اقتصاد قوی و بدون اتکاء به نفت، توجه به نخبگان جامعه در کنار قدرت‌های دفاعی و بازدارندگی جداگانه تحلیل و تبیین شد.

منبع: فارس

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: برگزاری دوره دانش‌افزایی استادان با موضوع «تاریخ تمدن و تمدن‌سازی در عصر جدید»