شریعتی: اراده مجلس تداوم اصلاح بودجه تا حصول نتیجه است

شریعتی: اراده مجلس تداوم اصلاح بودجه تا حصول نتیجه است
فردا

فرهیختگان: مالک شریعتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «»:  اگر بودجه به دولت بازگردد باید اصلاحیه بدهد تا مجلس تصویب کند.

مجلس به اصلاح ورود کرده و اراده بر تداوم اصلاح تا نتیجهگیری است، لذا ما نیمی از راه را در کمیسیون تلفیق رفته‌ایم و برخی از اهداف را نیز کسب کردیم و برخی اهداف محقق نشده است.

مجلس به اصلاح بودجه ورود کرده و اراده بر تداوم اصلاح تا نتیجه‌گیری است.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: شریعتی: اراده مجلس تداوم اصلاح بودجه تا حصول نتیجه است