تحلیل روزنامه گاردین درباره مقاله مشترک موسویان و عبدالعزیز الصقر

تحلیل روزنامه گاردین درباره مقاله مشترک موسویان و عبدالعزیز الصقر
خبر آنلاین

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از گاردین، مقاله مشترک توسط دو چهره برجسته ایرانی و سعودی نوشته شده که هردو به حاکمیت کشورهای متبوع خود نزدیک هستند.  این مقاله مشترک حاصل جلسات سطح دو بین دوکشور بوده که بطور خصوصی طی چندین ماه برگزار شده است. گفتگوهای مذکور که با تایید مقامات تهران و ریاض صورت گرفته، نشان می دهد که ممکن است دو کشور بخواهند از فرصت دوره ریاست جمهوری بایدن، استفاده کرده و به خصومت های طولانی خود خاتمه دهند.

هفته گذشته ظریف وزیر خارجه ایران درمصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به رویکرد جدید، گفت که فرصتهایی درگذشته برای گفتگو بین تهران و ریاض ازدست رفت.

موسویان و الصقر درمقاله خود با هشدار درمورد عواقب تاخیر در گفتگوی مستقیم عربستان و ایران، اصولی بر مبنای منشور سازمان ملل را به عنوان اصول بهبود روابط به این شرح معرفی می کنند: عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر، خدشه ناپذیری مرزهای موجود بین المللی، نفی بکارگیری زور وخشونت، احترام به کنوانسیون وین درروابط دیپلماتیک، احترام به حقوق اقلیتهای دینی و عدم استفاده از نیروهای وکالتی علیه یکدیگر، حمایت از جریان آزاد صدور نفت و امنیت دریانوردی و مخالفت با سلاح های کشتار جمعی.

نویسنده گان مقاله مشترک تاکید می کنند که تاخیر در تنش زدایی بین ایران و عربستان، یک اشتباه بزرگ خواهد بود و باید سریعا از فرصت برای یک گفتگوی سازنده استفاده کرد و به روند تقابلی جاری با حاصل جمع صفر، خاتمه داد.

مشروح این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

ما به آخر بازی رسیده‌ایم... می‌توانیم تنش میان ایران و عربستان را پایان دهیم؛اگر...

311311

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: تحلیل روزنامه گاردین درباره مقاله مشترک موسویان و عبدالعزیز الصقر