نقش مشاور و مددکار هنوز به طور ویژه در محاکم پیاده‌سازی نشده است

سرپرست محاکم کیفری شماره دو کرمان با بیان اینکه نقش مشاور و مددکار هنوز به طور ویژه در محاکم پیاده‌سازی نشده است، گفت: با توجه به بخشنامه‌های لازم باید به این امر توجه شود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: نقش مشاور و مددکار هنوز به طور ویژه در محاکم پیاده‌سازی نشده است