حکم صادره در پرونده عظام خودرو پاسخگوی مطالبات مالباختگان نیست

حکم صادره در پرونده عظام خودرو پاسخگوی مطالبات مالباختگان نیست
خبرگزاری مهر

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مالباختگان پرونده عظام خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حکم دادگاه در خصوص بخشی از این پرونده صادر شده است.

وی افزود: شاکیان و مالباختگان به این رأی صادر شده اعتراض دارند و آن را مناسب ارزیابی نکردند.

علیزاده طباطبایی گفت: همین امر باعث شده که ما بخواهیم نسبت به این پرونده و حکم صادر شده اعتراض کنیم.

وکیل مالباختگان پرونده شرکت اعزام خودرو درباره اینکه شنیده شده مالباختگان قصد انجام یک تجمع اعتراضی دارند گفت: ما هیچ گاه به مالباختگان توصیه به انجام تجمع نداشتیم اما شاید به دلیل اعتراضی که به حکم صادر شده دارند چنین تصمیمی گرفته باشند.

علیزاده طباطبایی گفت: به هر تقدیر پول این افراد به یک دهم ارزش واقعی تقلیل پیدا کرده و حکم صادر شده هم جوابگوی زیان آنها نیست.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: حکم صادره در پرونده عظام خودرو پاسخگوی مطالبات مالباختگان نیست