سخنگویی مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک شد

یحیی سخنگویی به عنوان مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: سخنگویی مسئول فیزیوتراپی کمیته ملی پارالمپیک شد