امسال، ۴۰درصد کم‌بارش‌تر از پارسال!

امسال، ۴۰درصد کم‌بارش‌تر از پارسال!
آفتاب
آفتاب‌‌نیوز :

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۲۵ میلیمتر) ۲۶درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته(۱۵۴ میلیمتر) ۴۰درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمنا حجم بارش اول مهر تا پایان ۲۴ بهمن معادل ۱۵۳.۲۶۷میلیارد مترمکعب است.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: امسال، ۴۰درصد کم‌بارش‌تر از پارسال!