خطر پولی شدن بودجه و افزایش نقدینگی در کمین اقتصاد ایران

کارشناسان می‌گویند رشد سریع نقدینگی در کنار خطر پولی شدن کسری بودجه، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از تورم در ماه‌های آینده ترسیم کرده است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: خطر پولی شدن بودجه و افزایش نقدینگی در کمین اقتصاد ایران