آموزشگاه های شبانه روزی آماده اسکان زلزله زدگان دنا

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: آموزشگاه های شبانه روزی آماده اسکان زلزله زدگان دنا