کیفرخواست یکی از شهرداران سابق شهرستان البرز صادر شد

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: کیفرخواست یکی از شهرداران سابق شهرستان البرز صادر شد