صدمین سال؛ چرا کودتای اسفند ۱۲۹۹ مهم شده است؟ حسن امرایی - Gooya News

 صدمین سال؛ چرا کودتای اسفند ۱۲۹۹ مهم شده است؟ حسن امرایی - Gooya News
گویا

در شرایط امروز، بیش از هر زمان از رضا شاه یاد می‌شود اما آیا -صولا رضاخانی دیگر می‌تواند گره‌گشای شرایط پیچیده ایران باشد؟

حسن امرایی - ایندیپندنت فارسی

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: صدمین سال؛ چرا کودتای اسفند ۱۲۹۹ مهم شده است؟ حسن امرایی - Gooya News