ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد/حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد/حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت
تابناک

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد/حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت