نمایندگان فدراسیون در مسابقات کشتی نوجوانان و جوانان معرفی شدند

نمایندگان فدراسیون در مسابقات کشتی نوجوانان و جوانان معرفی شدند
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در ۴ استان برگزار می‌شود.

اسامی نمایندگان فدراسیون در این مسابقات به شرح زیر است:

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- سنندج
نماینده فدراسیون جواد کریمی

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- رامسر
نماینده فدراسیون عزیزاله اطاعتی

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- شیراز
نماینده فدراسیون علی اکبر انصاری

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان ۲۱ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- تهران
نماینده فدراسیون مرتضی ربی

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: نمایندگان فدراسیون در مسابقات کشتی نوجوانان و جوانان معرفی شدند