میرسلیم : آزادی در ایران از بسیاری از کشورها حتی فرانسه بالاتر و بیشتر است!!

ميرسليم : آزادي در ايران از بسياري از كشورها حتي فرانسه بالاتر و بيشتر است!!


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: ميرسليم : آزادي در ايران از بسياري از كشورها حتي فرانسه بالاتر و بيشتر است!!