اهدای تبلت به دانش آموزان بازمانده از تحصیل فارس‎

اهدای تبلت به دانش آموزان بازمانده از تحصیل فارس‎
خبرگزاری دانشجو

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: اهدای تبلت به دانش آموزان بازمانده از تحصیل فارس‎