دیدار امروز وزیرخارجه عراق با قاآنی،شمخانی و ظریف

دیدار امروز وزیرخارجه عراق با قاآنی،شمخانی و ظریف
خبر آنلاین

فوادحسین که 16بهمن نیز در تهران با مقامات کشورمان دیدار داشت امروز وارد تهران می شود و با فرمانده نیروی قدس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیرخارجه کشورمان گفتگو می کند.

یک کانال خبری همزمان با این سفر، اعلام فراخوان کرده تا در برابر وزارت امورخارجه تجمع کنند و هنگام حضور فوادحسین در این وزارتخانه  و ملاقات او با ظریف علیه سفر او شعار بدهند. در فراخوان مذکور، از تجمع در برابر ساختمان دو مقام دیگر ایرانی سخنی به میان نیامده است.

1717

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: دیدار امروز وزیرخارجه عراق با قاآنی،شمخانی و ظریف