پایش بیش از ۱۴هزار هکتار مزارع محصولات استراتژیک کشاورزی در تایباد

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: پایش بیش از ۱۴هزار هکتار مزارع محصولات استراتژیک کشاورزی در تایباد