خشونت پلیس در فرانسه و آلمان و نحوه برخورد با معترضان

بحران خشونت و تبعیض نژاد در پلیس کشورهای اروپایی به موازات گرایش های افراطی گرایانه به چالشی جدی تبدیل شده است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: خشونت پلیس در فرانسه و آلمان و نحوه برخورد با معترضان